Bimët Farmaceutike

Bimët Farmaceutike Zgjidhja HVAC

Përmbledhje

Bimët farmaceutike mbështeten në performancën e dhomave të pastra për të siguruar arritjen e standardeve thelbësore të produkteve. Sistemet HVAC në pjesë prodhuese të pajisjeve farmaceutike mbikëqyren nga afër nga agjencia qeveritare. Mosrespektimi i ndonjë prej kërkesave të cilësisë mund ta vendosë pronarin në rrezik si rregullator ashtu edhe biznesin. Prandaj është e rëndësishme që pajisjet farmaceutike të ndërtohen nën një sistem rigoroz dhe të mirëpërcaktuar të kontrollit të cilësisë. Drunjtë e ajrit projektojnë, ndërtojnë dhe mirëmbajnë sistem të fuqishëm HVAC dhe dhomë të pastër që plotësojnë kërkesën e rreptë të natyrshme për objektet farmaceutike.

Kërkesat për HVAC për Farmaceutikën

Kërkesat për cilësinë e ajrit të brendshëm në vendet farmaceutike, duke përfshirë kontrollin e lagështisë dhe filtrimin janë ndër më të rreptat e çdo aplikimi ndërtese. Një nga proceset më kritike është ventilimi i duhur. Për shkak se objektivi kryesor është kontrolli i ndotësit në zonën e prodhimit dhe kërkimit, pluhuri dhe mikrobet janë kërcënimet e vazhdueshme brenda këtyre pajisjeve, që kërkojnë një sistem filtrimi dhe ventilimi të dizajnuar me kujdes që i përmbahet standardeve të rrepta të cilësisë së ajrit të brendshëm (IAQ) dhe ndihmon në minimizimin e ekspozimi ndaj sëmundjeve të ajrit dhe ndotësve.

Për më tepër, për shkak se objektet farmaceutike kërkojnë kontroll të vazhdueshëm dhe efektiv të klimës, është e rëndësishme që sistemi HVAC të jetë mjaft i qëndrueshëm për të funksionuar vazhdimisht, por mjaftueshëm efikas për të mbajtur kostot e energjisë sa më të ulëta të jetë e mundur. Së fundmi, për shkak se zona të ndryshme të pajisjeve do të kenë nevojat e tyre unike të ventilimit dhe temperaturës, sistemi HVAC duhet të projektohet për t'iu përshtatur kërkesave të ndryshme të kontrollit të klimës brenda pjesëve të ndryshme të objektit.

solutions_Scenes_pharmaceutical-plants01

Fabrika farmaceutike e ngurtë

solutions_Scenes_pharmaceutical-plants02

Fabrika e lëngshme farmaceutike

solutions_Scenes_pharmaceutical-plants03

Fabrika farmaceutike e vajit

solutions_Scenes_pharmaceutical-plants04

Fabrika farmaceutike e pluhurit

solutions_Scenes_pharmaceutical-plants05

Veshje dhe Fabrika Farmaceutike Patch

solutions_Scenes_pharmaceutical-plants06

Prodhuesi i pajisjeve mjekësore

Zgjidhja e drurëve të ajrit

Zgjidhjet tona HVAC, Sistemet e integruara të tavanit dhe Përshtatja e dhomës së Pastër ndihmojnë në plotësimin e kërkesave komplekse të industrisë së prodhimit farmaceutik, i cili kërkon kontroll të rreptë të grimcave dhe ndotjes.

Ne kryejmë një vlerësim të plotë të nevojës së klientëve tanë dhe sigurojmë një dizajn gjithëpërfshirës duke marrë parasysh procesin e prodhimit, pajisjet, pastrimin e kondicionuar të ajrit, furnizimin me ujë dhe kullimin, specifikimet dhe rregulloret e qeverisë.

Për prodhimin farmaceutik, produktiviteti dhe efikasiteti janë çelësat e suksesit. Paraqitja e modelit duhet të jetë e arsyeshme dhe kompakte në përputhje me kërkesat e procesit të prodhimit, i cili është i favorshëm për operacionin e prodhimit dhe siguron menaxhim efektiv të procesit të prodhimit.

Për sistemin e pastrimit të ajrit, ekzistojnë dy koncepte të rëndësishme. Njëra është kontrolli pozitiv i presionit për të parandaluar ndikimin e ajrit të jashtëm në mjedis; Dhe kontrolli negativ i presionit për të parandaluar përhapjen e ndotjes së grimcave në procesin e prodhimit. Nëse keni nevojë për një presion pozitiv të ajrit ose dhomë të pastër me presion negativ të ajrit, një prodhues dhe shpërndarës me përvojë i dhomës së pastër, të tilla si Airwoods, mund të sigurojë modelimin, zhvillimin dhe shpërndarjen e një zgjidhjeje që plotëson nevojat tuaja. Në Airwoods, ekspertët tanë kanë njohuri të plota për të gjithë procesin e projektimit dhe ndërtimit të dhomës së pastër, nga materialet e dhomave të pastra dhe praktikat më të mira deri te pajisjet HVAC të nevojshme për lloje të ndryshme të aplikacioneve.

Referencat e projektit